სერგო ფარაჯანოვის ფილმები

"მივიწყებულ წინაპართა აჩრდილები", 1964

"ბროწეულის ფერი", 1969

"ლეგენდა სურამის ციხეზე", 1964

"აშუღ ქერიბი", 1988

"ანდრიეშ", 1954

"პირველი ვაჟი", 1958

"უკრაინული რაფსოდია", 1961

"ყვავილი ქვაზე", 1962

"კიევური ფრესკები", 1966

"აკოპ ოვნატანიანი", 1967

"არაბესკები ფიროსმანის თემაზე", 1985